Yeni gelir vergisi kanunu pdf

Gelir vergisi tarifesine yeni bir dilim eklenerek, 500. Yeni kurumlar vergisiyeni kurumlar vergisi kanununa gorekanununa gore kooperatiflerde vergikooperatiflerde vergi muafiyetimuafiyeti irfan vuralirfan vural gelirler kontrolorugelirler kontroloru ankara, 08. Mukelleflerin, isletmeleri bunyesinde gerceklestirdikleri munhas. Pdf on jan 28, 2017, tamer budak and others published turk gelir vergisi kanunu mukerrer madde 20. A read is counted each time someone views a publication summary such as the title, abstract, and list of authors, clicks on a figure, or views or downloads the fulltext. Bilindigi uzere yeni bir af kanunu yeniden gundemimize dustu. Yeni vergi dilimleri ile gelir vergisi hesaplama kolay excel. Apr 14, 2016 deloitte turkiye vergi hizmetleri lideri ahmet cangoz, nisan carsamba gunu, canl. Kanun ile buyuk benzerlikler gosteren bu kanunda da, sirketlerin 31. Eyg, global ey organizasyonunun yonetiminden sorumlu sirket olup, musterilere herhangi bir hizmet sunmamaktad. Dijital hizmet vergisi, degerli konut vergisi ve konaklama vergisi ad.

Yeni vergi kanunu teklifinin tam metni 25 ekim 2019 cuma. Yeni kurumlar vergisi kanununa gore kooperatiflerde vergi. Sgk rehberi, guncel sgk haberleri, isci, memur, taseron, emekli maaslar. Vergi usul kanunu hukumlerine gore yoklamaya yetkililer veya yoklamaya yetkililerle birlikte belediye zab. Turk ticaret kanunu hukumlerine gore kurulmus olan anonim, limited ve sermayesi paylara bolunmus komandit sirketler ile benzer nitelikteki yabanc. On vergileme, stopaj, yeni gelir vergisi kanunu tasar. Gelir vergisi kanunu ile kurumlar vergisi kanunu bak. Bu durumda isverenlerin yeni donem icin butce hesaplamalar.

Kanun ad kurumlar vergisi kanunu yeni madde no kapsam 1 kurumlar, iliskili kisilerle emsallere uygunluk ilkesine ayk. Bu uygulamayla ilgili yasal duzenleme kurumlar vergisi kanununa kvk 32a maddesinin eklenmesi suretiyle gerceklestirilmistir. Yeni gelir idaresi ozelgeleri 20185 ozet vergi uygulamalar. Bizi takip etmek ve yeni gonderilerle ilgili bildirimleri epostayla almak. Yeni hukme gore, mukellefler bu neviden islerin kazanc. Ornegin, gelir vergisi kanunu, kurumlar vergisi kanunu, damga vergisi kanunu, emlak vergisi kanunu, motorlu tas. Gelir vergisi kiramsiucretdiger kazanc ve iratlar borcu sorgulama ve odeme.

1409 609 792 1325 1203 1656 918 1099 62 1315 1024 311 34 484 1028 1195 785 1281 173 1257 1385 1251 1196 1582 460 785 322 1529 607 117 976 962 116 1262 649 346 1005 603 1334 1309 1106 1159 1426 399 619 488 553 1396 958 1290